Газрын станц

Газрын станц, дэлхий станц, эсвэл дэлхий терминал нь хуурай газрын бөгөөд радио extraplanetary зориулсан цахилгаан холбоо бүхий сансрын хөлгийн буюу хүлээн радио долгион нь нь одон орны радио эх үүсвэр . Газрын станц нь дэлхийн гадаргуу дээр буюу агаар мандал дахь аль байрлаж байна. Дэлхийн станц болон дамжуулах радио долгион хүлээн авч, сансрын хөлөг харилцах супер өндөр давтамжтай, эсвэл маш өндөр давтамжийн долгион (жишээ нь, долгион ). Газрын станц амжилттай сансрын хөлөг (эсвэл эсрэгээр) радио долгион дамжуулдаг бол, энэ нь тогтоож харилцаа холбооны холбоос . Газрын станц нь үндсэн харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж юм параболлог антенн .