Сайн байна уу ?

Та сансрын хобооны талаар хэр мэдлэгтэй вэ?
Мэдлэгээ аривжуулах хүсч байна уу?

Хүсч байна